بایگانی‌ها دولت باغچه لی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تربیت نسل جدیدی از افراط گرایان قومی در جمهوری آذربایجان ۰۶ مهر ۱۴۰۰
اهداف مدرسه دولت باغچه لی در شوشا:

تربیت نسل جدیدی از افراط گرایان قومی در جمهوری آذربایجان

گروه بین الملل: جنجال پان‌ ترکیست‌ها برای مجبور کردن حاکمیت باکو به دادن آزادی عمل کامل به حزب افراط گرای «حرکت ملی» ترکیه در ساخت مدرسه در شهر شوشا و نهایتا مجبور شدن باکو به عذرخواهی از دولت باغچه لی بخاطر “سوء تفاهم” پیش آمده، حکایت از آینده بغرنجی در روابط دو کشور دارد.