بایگانی‌ها دوره صفویه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
مراسم عاشورا در ايران به گزارش سياحان خارجى ۰۴ مرداد ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

مراسم عاشورا در ايران به گزارش سياحان خارجى

گروه فرهنگ و ادب:عصرصفوى در تاريخ ايران، خصايص قابل دقتى دارد. يكى از اين خصيصه هاى مهم، ورود هيئت‌ها و سفراى كشورهاى اروپايى به ايران و عقد قراردادهاى تجارى، بازرگانى و حتّى نظامى با ايران بوده است.