بایگانی‌ها دانشگاه تبریز - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
کشوری به نام «جمهوری آذربایجان» در هیچ یک از منابع تاریخی وجود ندارد ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
در گفتگو با استاد تاریخ دانشگاه تبریز مطرح شد:

کشوری به نام «جمهوری آذربایجان» در هیچ یک از منابع تاریخی وجود ندارد

گروه تاریخ: رسانه‌های رسمی جمهوری آذربایجان در چند سال اخیر در راستای سیاست‌های خصمانه باکو علیه ایران مطالب غیرواقعی در خصوص مالکیت بخش‌هایی از قفقاز منتشر می‌کنند و در تلاش هستند تا با تحریف تاریخ برخی ماجراجویی‌های این کشور را توجیه کنند.