بایگانی‌ها دارالسلطنه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«دارالسلطنه تبریز، پایگاه عرفان و هنر» ۲۷ تیر ۱۴۰۲
دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مطرح کرد:

«دارالسلطنه تبریز، پایگاه عرفان و هنر»

گروه جامعه: ریشه تاریخی عبارت دارالسلطنه تبریز برخلاف تصور رایج، مربوط به دوره قاجار نیست. خاستگاه این عبارت را باید در دوره ایلخانی بررسی کنیم؛ البته نه صرفاً به خاطر پایتختی سیاسی تبریز در این دوره، بلکه به خاطر مرکزیت فکری و فرهنگی که تبریز در این دوره عهده‌دار بود.