بایگانی‌ها خاقانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
خدمت «خاقانی شروانی» به گنجینه‌ی شعر فارسی ۲۹ تیر ۱۴۰۱
گزارشی از دهمین نشستِ درس‌گفتارهای خاقانی؛

خدمت «خاقانی شروانی» به گنجینه‌ی شعر فارسی

کسانی که کار سبک‌شناسی می‌کنند و در تاریخ ادبیات کار کردند متوجه می‌شوند که خاقانی کسی است که به زبان فارسی هم درآذربایجان و هم در کل تاریخ هزار ساله‌ی ادبیات فارسی بیشترین خدمت را کرده و دریغ است که با سرمایه‌های ادبی خود این گونه رفتار کنیم.