بایگانی‌ها حوله - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
داستان ظهور «حوله‌ی برق لامع» قدیمی ترین کارخانه‌ی حوله‌ی ایران ۰۴ مهر ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

داستان ظهور «حوله‌ی برق لامع» قدیمی ترین کارخانه‌ی حوله‌ی ایران

گروه گزارش: موسسان کارخانه حوله «برق لامع» چهار برادر تبریزی بودند، که در زمان تاسیس این کارخانه هنوز اسم فامیلی مشخصی نداشتند. چون سابقه کارخانه‌ی حوله برق لامع به زمانی باز می گردد که هنوز« نام فامیل » برای اشخاص ثبت نشده بود.