بایگانی‌ها حاج طالع - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
جعل هویت و تاریخ در جمهوری آذربایجان با سویه‌ی ضدایرانی/نمایندگان استان‌های آذری نشین درباره‌ی شهادت «حاج طالع» سکوت کردند؟! ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
کارشناس مسائل قفقاز مطرح کرد:

جعل هویت و تاریخ در جمهوری آذربایجان با سویه‌ی ضدایرانی/نمایندگان استان‌های آذری نشین درباره‌ی شهادت «حاج طالع» سکوت کردند؟!

گروه سیاسی: طی سالیان دراز مردم جمهوری آذربایجان به لحاظ دین و مذهب، پیوندهای تاریخی، آداب و رسوم و فرهنگ، نزدیكی فراوانی با جمهوری اسلامی ایران داشتند و تصور بر این بود که با فروپاشی شوروی، شیعیان جمهوری آذربایجان به سمت ایران گرایش داشته و با انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی متناسب با شرایط شیعیان آذربایجان به صورت طبیعی به ایران می‌پیوندند.