بایگانی‌ها جوامع زبانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
در ایران کثرت جوامع زبانی داریم نه جوامع قومی! ۰۳ مهر ۱۴۰۲
بررسی تفاوت «جامعه‌ی زبانی» با «جامعه‌ی قومی» در گروه سیاسی آذر پژوه :

در ایران کثرت جوامع زبانی داریم نه جوامع قومی!

گروه سیاسی: جامعه ایران دارای تنوعات و تکثر زبان‌ها و لهجه‌هاست. اما به طور کلی اشاره به آذری‌ها، ترکمن‌ها، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها به عنوان گروه قومی با تاکید بر این تنوع‌ها، فاقد پشتوانه علمی است