بایگانی‌ها جنگ - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
دانستنی هایی از هشت سال دفاع مقدس ۰۴ مهر ۱۴۰۲
ارائه‌ی ﺁﻣﺎﺭ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ به تفکیک نیروهای نظامی در گروه گزارش آذرپژوه:

دانستنی هایی از هشت سال دفاع مقدس

گروه گزارش: ایرانیان در هشت سال دفاع جانانه در مقابل لشگری که به صورت مستقیم توسط بیش از 30کشور جهان حمایت نظامی و معنوی می‌شد مقاومت کرده و در این راه ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۱۳۲۵۵ ﻧﻔــﺮ شهید داد.

بدون شرارت های لندن، دنیا حتما جای بهتری برای زندگی خواهد بود ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

بدون شرارت های لندن، دنیا حتما جای بهتری برای زندگی خواهد بود

گروه سیاست/ هادی بی غم: یک سوالی، چیزی، تخیلی، حدسی، نمی دانم چه نام دارد، ولی ذهن مرا مدتی است به خود مشغول کرده است! روسیه کمر همت به جنگ بسته و هیچ کس توانایی پیش بینی نتایج این جنگ را ندارد، تحریک از طرف غرب بوده، و همو هم دارد هزینه سرسام آور جنگ […]