بایگانی‌ها تیموریان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
شهر تبریز، در دوران تیموریان ۰۴ بهمن ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

شهر تبریز، در دوران تیموریان

گروه گزارش: می‌دانیم که در حدود 10 سالی پس از سفر آن رهبان، ابوسعید بهادر، آخرین ایلخان نیرومند مغول که در تبریز عمارت‌هایی پی‌افکنده و به علت کشتن خواجه رشید‌الدین وزیر و فرزند جوان وی منفور قاطبه‌ی مردم شده بود در ربیع‌الثانی سال 736 هجری (آبان 714 خ / نوامبر 1335 م) در گذشت.