بایگانی‌ها تظاهرات در باکو - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آغاز دور جدید اعتراضات سیاسی خیابانی در جمهوری آذربایجان ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

آغاز دور جدید اعتراضات سیاسی خیابانی در جمهوری آذربایجان

دور جدیدی از اعتراضات سیاسی خیابانی به دولت الهام علی اف با تظاهرات در باکو از روز 14 مه شروع شد.   تظاهرکنندگان در باکو با شعارهایی نظیر "عدالت را نکشید، جنایت را متوقف کنید" ، "از دیکتاتوری خسته شده ایم" و... از مرکز شهر به طرف وزارت کشور حرکت کردند