بایگانی‌ها تشخیص مصلحت نظام - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
جایگاه «شهید آل‌هاشم» در بین مردم آذربایجان ۰۷ خرداد ۱۴۰۳
آذر پژوه بررسی می‌کند:

جایگاه «شهید آل‌هاشم» در بین مردم آذربایجان

گروه گزارش: سید محمدعلی آل‌هاشم، فرزند سید محمدتقی آل‌هاشم از روحانیان بنام تبریز بود. او تحصیلات مقدماتی را تا دبیرستان در تبریز گذراند. آل‌هاشم تحصیل علوم دینی را در حوزه‌ی علمیه تبریز آغاز کرد و سپس برای ادامه به حوزه علمیه‌ی قم عزیمت نمود.