بایگانی‌ها ترکی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
رئیس نیا و روزنامه‌ی «آذربایجان جزء لاینفک ایران» ۰۹ دی ۱۴۰۲

رئیس نیا و روزنامه‌ی «آذربایجان جزء لاینفک ایران»

گروه سیاسی: استاد رحیم رئیس نیا شخصیتی چند وجهی دارند که این یک ویژگی ممتاز برای ایشان است که باعث می‌شود مردم هر کدام با یک وجه شخصیتی او آشنا شده و او را بشناسند.

«ترکانِ پارسی‌گو» یا «خوبانِ پارسی‌گو»؟ ۰۲ مرداد ۱۴۰۲
بررسی و تحلیلِ یک ادّعا در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه؛

«ترکانِ پارسی‌گو» یا «خوبانِ پارسی‌گو»؟

گروه فرهنگ و ادب:«واقعیت این است که شعرِ فارسی هرچه دارد از تُرکانِ خوش‌قریحه و با استعداد دارد که آخرین‌شان شهریار بود».