بایگانی‌ها ترافیک - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
ترافیک و بازی با اعصاب مردم ۱۹ آذر ۱۴۰۲

ترافیک و بازی با اعصاب مردم

گروه شهری: ترافیک می‌تواند باعث کاهش ایمنی شود. رانندگان در ترافیک، معمولاً استرس بیشتری دارند و احتمال بروز خطا در آنها بیشتر است.

معضلی که بلایِ جانِ «اعصابِ مردم» شده است ۱۹ آذر ۱۴۰۲
بررسی معضل ترافیکِ کلانشهر تبریز در گروه گزارش آذر پژوه:

معضلی که بلایِ جانِ «اعصابِ مردم» شده است

گروه شهری: ترافیک در تبریز یکی از معضلات اصلی این کلانشهر است. افزایش روز افزون جمعیت، رشد ناوگان خودرویی، و توسعه‌ی نامتوازن شهر، از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد ترافیک در تبریز شده‌اند.