بایگانی‌ها تحریکات قومی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
باکو گروهک دیگری را برای تحریکات قومی در ایران ایجاد کرد! ۲۸ آذر ۱۴۰۲

باکو گروهک دیگری را برای تحریکات قومی در ایران ایجاد کرد!

گروه سیاسی: نهضت ملی آذربایجان ج.ن.و.ب.ی 30 سال است که فعال است. او شکست ها و دستاوردهای زیادی داشته است. این جنبش یک جنبش سیاسی-اجتماعی قوی و غالب در میان ترکان ساکن آذربایجان و ایران است.