بایگانی‌ها بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
خانه موزه‌ی نویسندگان و شاعره‌های آذربایجان در خانه‌ی پروین اعتصامی/ تهاجمات علیه فرهنگ اصیل ایرانی در مناطق جداشده از ایران هدف‌دار است ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
مدیرعامل بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در گفتگو با آذرپژوه خبر داد:

خانه موزه‌ی نویسندگان و شاعره‌های آذربایجان در خانه‌ی پروین اعتصامی/ تهاجمات علیه فرهنگ اصیل ایرانی در مناطق جداشده از ایران هدف‌دار است

گروه فرهنگ و ادب: برای گفتگو با مدیرعامل  بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان پای در خانه پروین اعتصامی می‌گذارم. آفتاب در کنج آسمان جا خوش کرده و ستیغش مجسمه‌ی آن بانوی شاعره را نوازش می‌دهد. این خانه اگر زبان داشت چه حرف‌ها که می‌توانست از تاریخ خود برای ما بازگو کند. حس و حال خوب خانه […]

خانه موزه‌ی نویسندگان و شاعره‌های آذربایجان در خانه‌ی پروین اعتصامی/ تهاجمات علیه فرهنگ اصیل ایرانی در مناطق جداشده از ایران هدف‌دار است ۲۸ مهر ۱۴۰۰
مدیرعامل بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در گفتگو با آذرپژوه خبر داد:

خانه موزه‌ی نویسندگان و شاعره‌های آذربایجان در خانه‌ی پروین اعتصامی/ تهاجمات علیه فرهنگ اصیل ایرانی در مناطق جداشده از ایران هدف‌دار است

گروه فرهنگ و ادب: برای گفتگو با مدیرعامل بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان پای در خانه پروین اعتصامی می‌گذارم. این بنیاد چند سالی هست که در راستای حفاظت و صیانت از فرهنگ و ادب منطقه‌ی آذربایجان فعالیت خود را آغاز کرده است. گفتگو با دکتر شریف نژاد حول دو محور شکل گرفت: عملکرد بنیاد در چند سال گذشته و تهاجمات صورت‌گرفته نسبت به فرهنگ منطقه‌ی آذربایجان!