بایگانی‌ها بناهای تاریخی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
کتیبه‌های پارسی در آن سوی ارس؛ از سده‌ی پنجم تا چهاردهم هجری ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
آذرپژوه بررسی می‌کند:

کتیبه‌های پارسی در آن سوی ارس؛ از سده‌ی پنجم تا چهاردهم هجری

گروه فرهنگ و ادب: در سال ۱۹۹۱ میلادی از سوی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان ، اثر ارزشمندی به چاپ رسید که برای پژوهشگران تاریخ و باستانشناسی و تاریخ هنر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.