بایگانی‌ها بریکس - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
شانگهای، بریکس و ایجاد نظم جدید جهانی با محوریت ایران ۰۵ شهریور ۱۴۰۲

شانگهای، بریکس و ایجاد نظم جدید جهانی با محوریت ایران

امریکا هیچ نهادی را که زیر سلطه‌اش نباشد بر نمی‌تابد، هر تصمیمی که توسط نهادهایی که امریکا در آن ناظری نداشته باشد یا نظرش را نپذیرند محکوم به شکست است،