بایگانی‌ها بانوان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تـاریخ نـشان می‌دهد که بـانوان خود حجاب را برگزیده‌اند ۰۹ آذر ۱۴۰۲
در گفتگوی آذرپژوه با استادیار دانشگاه تبریز مبحث حجاب بررسی شد:

تـاریخ نـشان می‌دهد که بـانوان خود حجاب را برگزیده‌اند

گروه گزارش: جامعه‌ی ایرانی جامعه‌ای بنیان گرفته مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های قرآنی و تعالیم اهل بیت علیهم السلام از یک سوی و فرهنگ اصیل ایرانی از سوی دیگر است! و یکی از آموزه‌های مهم دینی و ایرانی ما مسئله‌ی حجاب و عفاف است که از جایگاه خاصی برخوردار است.