بایگانی‌ها بافت فرسوده - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بـافت فـرسوده‌ی تـبریز در هـنگام زلـزلـه فاجعه‌ساز خواهد شد! ۲۹ مهر ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می کند:

بـافت فـرسوده‌ی تـبریز در هـنگام زلـزلـه فاجعه‌ساز خواهد شد!

گروه گزارش: در اغلب محلات ناکارآمد و فرسوده‌ی کلانشهر تبریز خانه‌های کوچک و مخروبه‌ی زیادی وجود دارد که نیازمند بازسازی است در غیر این صورت با بروز زلزله، این شهر دچار صدمات بسیار می‌شود.