بایگانی‌ها بازی تکراری باکو در تشدید سرکوب دینداران جمهوری آذربایجان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بازی تکراری باکو در تشدید سرکوب دینداران جمهوری آذربایجان و مراودات خاص با ایران ۰۳ آبان ۱۴۰۰

بازی تکراری باکو در تشدید سرکوب دینداران جمهوری آذربایجان و مراودات خاص با ایران

گروه بین الملل: بازی تکراری باکو در تشدید سرکوب دینداران جمهوری آذربایجان و همزمان انجام حرکت‌های نمایشی سیاسی در ارتباط با ایران در هفته گذشته نیز بار دیگر تکرار شد. این بار این رفتار باکو با آزادی دو راننده ایرانی گروگان گرفته شده در جمهوری آذربایجان و نیز گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور همزمان شد.