بایگانی‌ها انگلیس - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
امتیازاتی که در دوره‌ی قاجار به کشورهای خارجی واگذار شده است! ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
گروه سیاسی آذرپژوه بررسی می‌کند:

امتیازاتی که در دوره‌ی قاجار به کشورهای خارجی واگذار شده است!

گروه تاریخ: در عهد قاجار برای نخستین بار موضوع دادن امتیاز به کشورهای خارجی مطرح شد. در این میان دو کشور روس و انگلیس بیشترین سهم را در انعقاد قراردادها و اخذ امتیاز به دست آورده‌اند.

روسیه طرح انگلیس و ترکیه برای در اختیار گرفتن منابع قدرت و ثروت در قزاقستان را بر هم زد ۲۳ دی ۱۴۰۰
تحلیلگر جمهوری آذربایجان:

روسیه طرح انگلیس و ترکیه برای در اختیار گرفتن منابع قدرت و ثروت در قزاقستان را بر هم زد

تحلیلگر آذربایجانی گفت: «روس‌ها اطلاعاتی به دست آورده بودند که انگلیس به همراهی ترکیه قرار است با به تشنج کشاندن قزاقستان، راه جدید ابریشم که چین را به روسیه و غرب متصل می کند و نیز منابع اورانیوم و مناطق نفتی قزاقستان را در اختیار خود بگیرند، و همچنین منبع مهم تامین گندم و غلات برای ایران را از بین برده و محاصره اقتصادی ایران را تکمیل کنند...»