بایگانی‌ها انگلستان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«آتاترک» سرباز وفادار صهیونیزم ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
بررسی اقدامات موثر مصطفی کمال پاشا در تاسیس و مهاجرت گسترده یهودیان:

«آتاترک» سرباز وفادار صهیونیزم

گروه سیاسی: آتاترک همواره از جانب فاشیست های آلمانی و حزب نازی مورد دفاع قرار گرفته و به عنوان الگوی مناسب برای پیاده کردن فاشیسم هیتلری مورد استفاده‌ی فاشیست های آلمانی قرار گرفته شده است.