بایگانی‌ها امین الدوله - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
میرزا حسن تبریزی، خالق مدارس نوین ایران را بهتر بشناسیم ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

میرزا حسن تبریزی، خالق مدارس نوین ایران را بهتر بشناسیم

گروه فرهنگ و ادب: میرزا حسن تبریزی (۱۲۳۰ تبریز - ۱۳۲۳ قم) مشهور به رشدیه از پیشقدمان نهضت فرهنگی ایران در سده قبل بود. وی نخستین موسس مدارس جدید در تبریز و تهران بود، او را پدر فرهنگ جدید ایران نامیده‌اند.