بایگانی‌ها اقلیت‌ها - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
جایگاه اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران ۰۷ فروردین ۱۴۰۱
آذرپژوه بررسی می‌کند:

جایگاه اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران

در ایران برخلاف کشورهای دیگر که انواع اقلیت‌ها وجود دارد، فقط اقلیت دینی مورد شناسایی قرار گرفته است و قومیت‌های مختلف با فرهنگ‌ها، نژادها و زبان‌های مختلف، اقلیت محسوب نشده بلکه جزوی جدایی ناپذیر از ملت بزرگ ایران به شمار می روند.