بایگانی‌ها اقلیت‌های مذهبی در ایران - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
جایگاه اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران ۱۴ دی ۱۴۰۲

جایگاه اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران

گروه جامعه: وجود اقلیت های دینی در بافت و ترکیب جمعیتی هر کشور ضرورتی انکارناپذیر و از آثار جهانی شدن می باشد. این موضوع در نظام‌های حکومتی دینی از جمله ایران جایگاهی ویژه پیدا می کند. باید توجه داشت که در ایران برخلاف کشورهای دیگر که انواع اقلیت‌ها وجود دارد، به دلیل اتکای حاکمیت بر […]

جایگاه اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران ۰۷ فروردین ۱۴۰۱
آذرپژوه بررسی می‌کند:

جایگاه اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران

در ایران برخلاف کشورهای دیگر که انواع اقلیت‌ها وجود دارد، فقط اقلیت دینی مورد شناسایی قرار گرفته است و قومیت‌های مختلف با فرهنگ‌ها، نژادها و زبان‌های مختلف، اقلیت محسوب نشده بلکه جزوی جدایی ناپذیر از ملت بزرگ ایران به شمار می روند.