بایگانی‌ها اسرادیل - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آنکارا مثال بارز ضرب المثل؛ «نان به نرخ روز خور» ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آنکارا مثال بارز ضرب المثل؛ «نان به نرخ روز خور»

رفتار آنکارا در جنگ روسیه و اوکراین، مصداق بارز ضرب‌المثل ایرانی «نان به نرخ روز خور» است؛ کشوری که از طرفی اقدامات روسیه را در حمله به اوکراین محکوم می‌کند و از سوی دیگر قبل از شروع جنگ، پیامدهای ناشی از خرید تسلیحات از روسیه در مقابل تهدید ایالات متحده را به جان می‌خرد! درباره‌ی مسئله‌ی فلسطین هم رفتار آنکارا مزورانه است!