بایگانی‌ها ارامنه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
قتل‌عام ارامنه توسط عثمانی‌ها در مطبوعات وقت ایران ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
آذرپژوه بررسی می‌کند:

قتل‌عام ارامنه توسط عثمانی‌ها در مطبوعات وقت ایران

گروه تاریخ: هنگامی که قشون فاتح عثمانی پای خود را برای نخستین دفعه در بالکان گذاردند چنان در انهدام نژاد بلغار پافشاری کردند که اسم بلغار از یاد اروپائیها محو شد. عثمانی‌ها کوشش می‌نمایند که ارامنه را گرفتار همان سرنوشت قساوت کارانه نمایند که در روزگار پیشین بلغار را کردند.

تبریز مهد مدنیت، تکثر و مدارا بوده است ۰۷ دی ۱۴۰۲
بررسی نقش ارمنی‌ها در ورزش آذربایجان همزمان با سال نوی میلادی:

تبریز مهد مدنیت، تکثر و مدارا بوده است

گروه سیاسی: ملت ایران در درازای تاریخ به نوع دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز با ملل و اقوام و ادیان گوناگون مشهور بوده است و ساحت تاریخ ایران از تعصبات و تحمل ناپذیری های نژادی و دینی و... به دور بوده است.