بایگانی‌ها ااقلیت - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
معیارهای قومیتی در انتخابات و آسیب های آن ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
آذرپژوه بررسی می کند:

معیارهای قومیتی در انتخابات و آسیب های آن

گروه گزارش: بدون تردید در استان‌های دارای قومیت‌های مختلف، یکی از عواملی که تاکنون در انتخابات به خصوص انتخابات مجلس و شوراها نقش ایفا کرده است، تعلقات قومی و فامیلی بوده است.