بایگانی‌ها ائل چی‌بی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
فرازهایی از زندگی نخستین رئیس‌جمهور غیر کمونیست جمهوری آذربایجان  ۲۲ تیر ۱۴۰۱
تحلیلگر برجسته آذربایجانی: ابوالفضل ائلچی‌بی بارزترین نمونه شووینیسم بود

فرازهایی از زندگی نخستین رئیس‌جمهور غیر کمونیست جمهوری آذربایجان 

زرتشت علیزاده، تحلیلگر سیاسی با انتقاد از پدیده شووینیسم ترک‌گرایی در جمهوری آذربایجان گفته بود: «کم تربیت‌ترین و کم سوادترین بخش جامعه، خود را به حساب ملی‌گرایی، مغرور و قدرتمند محسوب می‌کند. بارزترین نمونه شووینیسم هم ابوالفضل ائلچی‌بی بود که دائم تکرار می‌کرد ما ترک هستیم، ما ترک هستیم!»