بایگانی‌ها آیت الله خامنه ای - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
دیدگاه رهبری در مورد معاهده ترکمانچای و ۱۷ شهر قفقازی ایران ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
آذرپژوه بررسی می‌کند:

دیدگاه رهبری در مورد معاهده ترکمانچای و ۱۷ شهر قفقازی ایران

گروه سیاسی: حضرت آیت اله خامنه ای نیز به عنوان رهبر ایران علاقه زیادی به مردم قفقاز و به ویژه مردم جمهوری آذربایجان دارد. او تنها رهبر سیاسی و مقام رسمی عالی رتبه از دوران قاجار تا به امروز است که قراردادهای گلستان و ترکمانچای را رد کرده و آنها را «ننگین» و شرم آور دانسته است.