بایگانی‌ها آموزش - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آمـوزش؛ نياز «جـامعه‌ي پـويا» ۱۷ تیر ۱۴۰۲

آمـوزش؛ نياز «جـامعه‌ي پـويا»

پيشرفت هر جامعه‌اي بستگي به ميزان جديت، کارآيي و دانش افراد خود و به همين مقدار عقب‌ماندگي و افول آن نيز در گرو جهالت و عافيت‌طلبي آنها مي باشد.