بایگانی‌ها آلبانیا - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نام واقعی «جمهوری آذربایجان» به روایت جهانگردان و جغرافی دانان قدیم ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نام واقعی «جمهوری آذربایجان» به روایت جهانگردان و جغرافی دانان قدیم

گروه تاریخ: از نوشته بسیاری از مورخان و جغرافی نگاران قدیمی، مانند پلینیوس، استرابون، موسی خورنی، آنانیا شراکاتسی، موسی کاگان کاتواتسی و… چنین می‌توان دریافت که آلبانیا سرزمینی جدا از آذربایجان بوده و این سرزمین در قفقاز و در همسایگی آلان، ایبری [گرجستان] و ارمنستان قرار داشته است.