بایگانی‌ها آذری - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
خیابان آذری را آذری ها ساختند ۱۲ تیر ۱۴۰۲
بررسی نقش آذربایجانی ها در قوام پایتخت؛

خیابان آذری را آذری ها ساختند

آذری‌های ایران را باید دومین گروه زبانی پس از فارسی‌زبانان دانست. جمعیت عمده ی آنها در گوشه ی شمال غربی کشور در حد فاصل دریای خزر تا مرز ترکیه ساکن هستند.

زبــان «آذری» و آذربــایجان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

زبــان «آذری» و آذربــایجان

گروه فرهنگ و ادب: در طول ٧٠-٨٠ سال گذشته با انجام پژوهش‌های علمی‌گسترده و تالیف و انتشار ده‌ها کتاب و رساله، این نتیجه به دست آمده است که زبان مردم آذربایجان، از کهن‌ترین زمان‌ها به عبارتی اصالتا از شاخه‌ی شمالغربی زبان‌های ایرانی بوده است. این زبان در طول تاریخ چندهزار ساله‌ی خود، به نام‌های مختلف […]

خیابان آذری را آذری ها ساختند ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
بررسی نقش آذربایجانی ها در قوام پایتخت؛

خیابان آذری را آذری ها ساختند

آذری‌های ایران را باید دومین گروه زبانی پس از فارسی‌زبانان دانست. جمعیت عمده ی آنها در گوشه ی شمال غربی کشور در حد فاصل دریای خزر تا مرز ترکیه ساکن هستند.