بایگانی‌ها آذرآبادگان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
یک سوال بنیادین درباره شاهنامه و آذربایجان ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

یک سوال بنیادین درباره شاهنامه و آذربایجان

گروه فرهنگ: هیچ منطقه ای در به اندازه آذربایجان در شاهنامه مورد تمجید و تحسین فردوسی قرار نگرفته است!!

یک سوال بنیادین درباره شاهنامه فردوسی و آذربایجان ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

یک سوال بنیادین درباره شاهنامه فردوسی و آذربایجان

گروه فرهنگ: هیچ منطقه ای به اندازه آذربایجان در شاهنامه مورد تمجید و تحسین فردوسی قرار نگرفته است!!