بایگانی‌ها آتاترک - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تبارشناسی نام ترکیه ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

تبارشناسی نام ترکیه

کلمه ترک در واژه "ترکیه" ناآشنا نبود؛ اما پسوند "ـیّه" مانند بسیاری از نامجاهای آناتولی، ریشه یونانی و سپس لاتین داشت.