ستارخان - کنسول روس - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری | آذرپژوه – وب سایت تحلیلی خبری
ستارخان خطاب به کنسول روس : « من در زیر بیدق جناب ابوالفضل و بیدق ایرانم»
شناسه خبر : 2819 | تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۳ |

ستارخان در منطقه ارسباران به دنیا آمد. او و دو برادر بزرگترش از کودکی علاقه وافری به تیر اندازی و اسب سواری داشتند. اسماعیل فرزند ارشد خانواده شب و روزش به اسب تازی تیر اندازی و نشست و برخاست با خوانین و بزرگان سپری می شد . همین سرکشی ها سبب شد تا در پی اعتراض به حاکم وقت دستگیر و محکوم به اعدام شود.این امر کینه ای در دل ستارخان ایجاد کرد که بعدها به تقویت روحیه مقاومتش در برابر قاجار کمک کرد.

ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه