جمهوری آذربایجان - شاعران ایرانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری | آذرپژوه – وب سایت تحلیلی خبری
جستجوی نام واقعی « جمهوری آذرباجان» در اشعار شاعران ایرانی
شناسه خبر : 2736 | تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۲ |

نام منطقه جمهوری آذربایجان پیش از جدا شدن از دولت قاجاری ایران « اران» بوده است. جدا شدن این منطقه در آن برهه ی تاریخی ناگریز بوده اما چرا اسم استانی از استان های ایران که در مجاورت این منطقه است را جایگزین نام این منطقه کرده اند؟ این نامگذاری چه اهداف و ساست هایی را دنبال می کرده است و اصلا چه کسانی دنبال این اهداف بوده اند؟

ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه