در کلیه منابع تاریخی پیش از عهدنامه ترکمانچای و گلستان از شوشی بعنوان ایالتی از ایران یاد شده است.

گروه سیاست: خبرگزاری آناتولی ترکیه خبری نگران کننده را اعلام کرد با این مضمون که با تلاش باغچه‌لی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، به زودی ساخت مدارس ترکیه در شهر شوشی آذربایجان آغاز خواهد شد و الهام علیف نیز آن را تایید کرده است. اقدامی به ظاهر فرهنگی اما در باطن کاملا ضدفرهنگ اصیل و بومی شوشی که با هدف پاکسازی فرهنگی انجام خواهد شد.

شوشی؛ ایالتی ایرانی!

در کلیه منابع تاریخی پیش از عهدنامه ترکمانچای و گلستان از این شهر بعنوان ایالتی از ایران یاد شده است، اما پس از تجزیه باکو و آران و شروان نامش نیز به شوشای ترکی تحریف شد. حتی در کتیبه موجود در مسجد گوهریه این شهر نیز از نام شوشی استفاده شده است. شوشی علیرغم جنگ‌ها و تخریب‌های بسیار هنوز هم مملو است از کتیبه‌های فارسی و میراث ایرانی که بدون حفاظت رها شده و برای هر ایرانی باغیرت یادآور تاریخ غم‌بار کشورمان است. برخی از این میراث که احتمالا با ورود ترکیه و باکو به شوشی به زودی از صحنه تاریخ حذف خواهند شد به شرح زیر است:

– مسجد جامع گوهریه: با معماری ایرانی و ده‌ها کتیبه فارسی

– قبرستان بزرگ ایرانی ها؛ شامل قبرستان خانوادگی بهمن میرزا فرزند عباس میرزا، رضا قلی میرزا، ابراهیم میرزا، رکن الدین میرزا، مرواید خانم با این شعر فارسی: وزیر عالم  عادل  پسر دانشمند/ جهان جور و کرم آفتاب جاه و جلال

– مسجد حسن خان که توسط کربلائی حسن خان مرمت شد.

– مسجد زنانه با کتیبه‌های فارسی

– سقاخانه شوشی با این شعر فارسی: به درگاه لطف تو ای پادشاه/ نیاورده ام تحفه گوهرکنا

– کاروانسرای مشهدی حسین بن شهیدی

– زایشگاه ماماخانه که توسط مشهدی حسین مرندی ساخته شد

– حمام بزرگ مشهدی عباد.

ساخت مدارس ترکیه در شهر ایرانی‌الاصل شوشی