خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از «انجمن گردشگری آذربایجان» از گسترش مشکلات «گردشگری جنسی» در جمهوری آذربایجان با افزایش حضور گردشگران عرب در این کشور خبر داد.

گروه سیاست: خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از «انجمن گردشگری آذربایجان» از گسترش مشکلات «گردشگری جنسی» در جمهوری آذربایجان با افزایش حضور گردشگران عرب در این کشور خبر داد.

ناهید باقروف رییس «انجمن گردشگری آذربایجان» گفت: «برخی از کلوپ های شبانه باکو برای خدمت رسانی به مشتری هایشان از کشورهای عربی مهارت کسب کرده است. چند باشگاه شبانه در این زمینه در باکو فعالیت دارند که در نزدیکی «قبرستان ارامنه» در «خیابان حسن علی اف» باکو قرار دارند. گردشگران گروه – گروه برای آشنا شدن با زنان روسپی به این باشگاه ها می‌آیند. در خیابان نظامی باکو با رونق گرفتن گردشگری ، وضعیت جالب‌تری ایجاد است. در این خیابان، صاحبان کهن‌ترین حرفه دنیا ، بدون هر گونه ملاحظه‌ای از هیچ کس، خدماتشان را به خارجیان عرضه می‌کنند.  اگر توجه شود که قیمت ها چندان هم بالا نیست، خیلی ها از خدمات آنها صرف نظر نخواهند کرد. دختران در این خیابان بر روی نیمکت می نشینند و برای نزدیک شدن گردشگران عرب انتظار می‌کشند. دختران در برقراری موانست با خارجی ها فعالانه حضور دارند.»

رییس انجمن گردشگری آذربایجان خواهان دخالت نیروی پلیس و تعطیل کردن این باشگاه های شبانه در باکو که در عمل «فاحشه خانه» هستند، شد و گفت: «اگر تدابیر مقتضی اتخاذ شود، فقط بخش ناچیزی از گردشگران  مجددا به جمهوری آذربایجان سفر نخواهند کرد. زیرا، جمهوری آذربایجان هم اکنون به عنوان کشور گردشگری شناخته شده است و ریزش گردشگر کم خواهد بود.»

مهربان زینال اوا ، رییس اتحادیه اجتماعی «دنیای تمیز» نیز گفت: «در میان زنان روسپی در باکو ، خارجی وجود ندارند. اساسا زنان محلی که بطور دسته جمعی به باکو آمده اند، برای کسب درآمد در بخش «صنعت گردشگری جنسی» فعال هستند.»

زینال اوا گفت: «به منظور کمک به قشرهای آسیب پذیر جامعه در زمینه مبارزه با ایدز، برای اجرای «طرح کاهش ضرر» با کمک وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان تلاش می کنیم. در این اواخر تعداد زنان روسپی کاهش یافته است. اگر در گذشته در باشگاه های شبانه ۱۵ تا ۲۰ زن حضور داشتند، اکنون تعداد آنها کاهش یافته است. این زنان اکنون به شبکه های اجتماعی روی می‌آورند و تصاویر و شماره های تلفن خود را به اشتراک می‌گذارند و از مدیران استفاده می کنند. (زنان روسپی مدیر برنامه دارند). در میان آنها حتی زنان متاهل نیز مشاهده می‌شود. اما، این زنان بطور کامل نیز خیابان ها را ترک نکرده اند. در خیابان نظامی باکو شمار زنان روسپی نه تنها کاهش نیافته است، برعکس زیاد هم شده است. علت آن نیز حضور بیشتر گردشگران خارجی در این خیابان است. می‌توان گفت که اکنون مانند هلند و سایر کشورها ، در جمهوری آذربایجان نیز خیابانی وجود دارد که زنان در آنجا می ایستند و خود را عرضه می کنند.»